Adaylar Bakır 8000 m2. açık 4000 m2 kapalı alanda yüksek kalitede OFHC oksijensiz elektrolitik bakır mamulleri üretimi yapmaktadır. Adaylar Bakır mamulleri, enerji üretimi ve dağıtımı, elektronik, iletişim, havacılık, otomotiv ve manyetik tren endüstrisinde kullanılmaktadır.

Bakır Filmaşin

Bakır Filmaşin

8mm - 12,5mm - 20mm Yüksek İletkenlikli Oksijensiz Bakır (OFHC)

Adaylar Bakır Entegre Tesisleri
Adaylar Bakır Entegre Tesisleri