Sizin İçin Üretiyoruz...

Sürdürülebilir bir geleceğin var olmasında çevre, sağlık ve güvenlik uygulamalarını topluma ve şirketimizden yarar sağlayan tüm kesimlere saygımızın bir göstergesi olarak kabul ederiz. Süreçlerimiz içindeki riskleri gözden geçirir faaliyetlerin özüne inerek önleyici bir yaklaşımla sürekli iyileştirmeler yaparız.

Faaliyetlerimizde eğer mümkünse çevreye olumsuz etkileri olamayan yöntemleri tercih eder,atıklarımızı oluştuğu noktada bertaraf eder veya geri kazanım yoluna gideriz.

Doğal kaynakların yüzyılların bir birikimi olduğu gerçeğini unutmadan en etkin ve verimli şekilde kullanırız. Çevre, sağlık ve güvenlik konusunda tüm aile üyelerimizin yaşam kalitesini arttırmak için konusunda uzman kişilere eğitimler verdirerek bilinçlendirir, süreçlerin uygulanmasında önleyici bir yaklaşımla mükemmelleşmesini sağlarız.

Tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız taşeronlarımızın da aynı şartlara uymasını talep ederiz. Birlikte karşılıklı çıkarların korunmasını sağlar birlikte gelişmeyi prensip ediniriz.

DOĞAYLA DOST
ADAYLAR
BAKIR ENTEGRE TESİSLERİ

Doğayla Dost 
Her zaman doğayla duyarlı üretimi ilke edinmiş Adaylar Bakır, atık ve kimyasal maddeleri, enerji ve su tasarrufu, atık su arıtma tesisi, zararlı kimyasalların kullanımının ayrıştırılması gibi birçok çevreye karşı hassasiyet göstererek üretiler yapılmaktadır...

Adaylar Bakır Entegre Tesisleri
Adaylar Bakır Entegre Tesisleri
Adaylar Bakır